POstavPO

V poslední době připravujeme:  
prezentační projekt nízkoenergetického a pasivního bydlení (zpracovaný ve spolupráci a pro klastr NiPaS založený v rámci Operačního programu průmysl a podnikání sdružením podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou).

Dále pak připravujeme projekt
péče o významného zákazníka (přečtěte si podrobnosti).

Díky kvalifikovaným a dlouhodobou spoluprací prověřeným subdodavatelům, pak neexistuje požadavek, který bychom nemohli v krátké době splnit.

Vzhledem k těmto skutečnostem, poskytujeme v současné době záruční lhůtu v minimální délce
60 měsíců (!) .

PostavPO s.r.o. je moderní a progresivní firma.

Náš management pečlivě sleduje všechny novinky na trhu stavebních materiálů a technologií a naši pracovníci se pravidelně účastní školení a kurzů.

Investoři, kteří se nás pro svůj záměr vybrali, se o tom již přesvědčili.

 

 

<< 1 / 3 >>