POstavPO

Architektonické řešení:
Jedná se o přízemní jednopodlažní objekt, v mezipatře na místo podkroví ochoz, v 1. patře jedna „vzdušná místnost“ pro oddych a relaxaci. Půdorys pětiúhelníkový s hranou pětiúhelníku 6 metrů, obkroužený pětiúhelníkovou terasou o hraně 8,4 metru. Přízemí zastřešeno krovem s částečně viditelnými konstrukčními prvky.Středem půdorysu řešený komín pro možnost vytápění objektu odpadovým dřevem, štěpky, či dřevnými briketami.
Na širší stěnu komínu středem objektu osazen výtah pro dvě osoby, resp. invalidní vozík. V mezipatře ochoz, v 1. patře prosklená „vzdušná“ místnost. První podlaží omítnuté zdivo, fasáda ve světlé barvě, Druhé podlaží obloženo obkladem ze širokých prken, střecha kryta šablonami BETERNIT – Česká šablona – imitace břidlice, barva „antracit“. Dřevěné obložení a prvky terasy a obklady říms a šambrán kolem oken v kombinaci barev bílá a zelená.

Nízkoenergetické a pasivní prvky:

Obvodové zdivo bude provedeno z tepelně izolačních bloků Klima Plan, zámkových 38,5 cm lepených specielním stavebním lepidlem (odstraněna vodorovná ložná spára). Obvodové zdivo bude zatepleno 7 cm kompletním zateplovacím certifikovaným systémem.

Okna a dveře budou s pěti komorovým rámem plněným polyuretanem, skleněné výplně s tepelným odporem -0,85 kW doplněna meziskelní ochrannou UV folií. Rámy budou izolovány polyuretanovou montážní pěnou k zamezení tepelného mostu kolem celého obvodu.

Venkovní a vnitřní parapety budou osazeny rovněž do vrstvy polyuretanové pěny.

Tepelná izolace ve střešním plášti bude provedena pokládkou desek Elypan (tvrzené polyuretanové desky s hliníkovou folií) tloušťky 120 mm.

V ochozu „rozhledny“ bude vkládán mezi dřevěný obklad a obvodové zdivo 7 cm tlustý extrudovaný polystyren – glasfoam.

K vytápění a ohřevu vody bude využito ohřevu sluneční energií pomocí slunečních kolektorů, akumulačních nádrží, nebo jiné vhodnější technologie užívané v době realizace.

Osvětlení objektu bude s maximálním využitím přírodního světla – středem objektu z „rozhledny“ a vhodně rozmístněná střešní okna.

Úspory vody bude docíleno osazením dotykových baterií a senzory, sprchy budou doplněny nášlapnými ventily, záchod dvojkomorovým splachovačem.

Ústřední vytápění bude kromě využití sluncem ohřívané topné vody vybaveno regulací, jednotlivé topné okruhy s možností samostatné regulace.

Pro přípravu teplé užitkové vody bude využito v maximální možné míře solární energie.

Okenní a dveřní otvory budou osazeny předokenními žaluziemi k zamezení vlivu větru.

Prezentační projekt nízkoenergetického a pasivního bydlení zpracovaný ve spolupráci a pro „Klastr NiPaS“ založený v rámci Operačního programu průmysl a podnikání sdružením podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.

Identifikace stavby: